Czym są fundusze unijne?

Czym są fundusze unijne?

Unia Europejska to nie tylko wspólnota państw, ale również wartości. Są nimi: równość społeczna, solidarność i wzajemna pomoc. Bez funduszy unijnych, nasz kraj ciągle byłby niedofinansowany i nie rozwijałby się tak szybko jak do tej pory. 

Kto w Bydgoszczy pozyskuje fundusze unijne? 

pozyskiwanie funduszy unijnych bydgoszczJeżeli zastanawia nas gdzie zwrócić się w poszukiwaniu unijnych funduszy, to informujemy, że planowaniem i rozdzielaniem środków z Unii zajmują się Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miasta oraz Urzędy Pracy. Jednak każdy z tych urzędów, ma określone kompetencje i zajmuje się jedynie projektami, jakie leżą w ich gestii. Zatem jeśli interesuje nas pozyskiwanie funduszy unijnych Bydgoszcz jest miastem, w którym możemy sprawdzić jak działa ten mechanizm. Środki unijne są przyznawane na różne cele. Od walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, przez aktywizowanie osób bezrobotnych i szukających pracy, na ludziach którzy chcą założyć lub dofinansować własny biznes, skończywszy. Spektrum, na jakie przyznawane są fundusze unijne, jak widać, jest bardzo szerokie. To zresztą bardzo dobrze, ponieważ nie są one kierowane do wąskiego grona, ale do całej społeczności, wystarczy jedynie zadać sobie trud i sprawdzić na stronach internetowych, wymienionych urzędów, jaki projekt najbardziej do nas pasuje. Gwarantujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ właśnie tak są konstruowane projekty, by oferta była możliwie jak najbardziej uniwersalna. Fundusze unijne i ich pozyskiwanie to prosta droga do założenia własnej firmy lub wprowadzenia innowacji technologicznych.

Bydgoszcz jest miastem, które co roku organizuje różnego rodzaju projekty. Ich czas trwania jest bardzo różny, jednak ilość miejsc zawsze ograniczona. Dlatego zawsze trzeba się spieszyć i zapisywać do projektów, gdy dopiero startują.