Jak uniknąć awarii szamba ekologicznego?

Artykuły | Porady | Ciekawostki

Jak uniknąć awarii szamba ekologicznego?

Gospodarstwa domowe, które nie są obsługiwane przez publiczne kanały ściekowe, zwykle polegają na systemach septycznych do oczyszczania i usuwania ścieków. Szamba stanowią znaczną inwestycję finansową. Właściwie zaprojektowany, zainstalowany i utrzymany system, jeśli będzie odpowiednio zadbany, zapewni lata niezawodnej i taniej obsługi.

Szambo betonowe składa się z kilku części

ekologiczne szambo betonoweAwaria systemu może stać się źródłem zanieczyszczenia i problemów zdrowotnych, powodując szkody majątkowe, zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych (takich jak woda – zarówno twoja, jak i twoi sąsiedzi) oraz epidemie chorób. Gdy system septyczny przestanie działać skutecznie, może być konieczna jego wymiana, co kosztuje sporo pieniędzy. Ponadto, jeśli sprzedajesz swój dom, twój system septyczny musi być w dobrym stanie. Dlatego warto rozumieć i dbać o swój układ septyczny. Istnieje wiele różnych typów szamb, które pasują do szerokiego zakresu warunków glebowych i terenowych. Poniższe informacje pomogą ci zrozumieć główne elementy standardowego układu septycznego (zasilanego grawitacyjnie) i jak zapewnić jego bezpieczną pracę przy możliwie najniższych kosztach. Standardowy ekologiczne szambo betonowe składa się z trzech głównych części: Zbiornik gnilny – osadnik gnilny służy do oddzielania ciał stałych od ścieków, magazynowania i częściowego rozkładania możliwie największej ilości materiału stałego, jednocześnie pozwalając, aby ciecz (lub ścieki) trafiły do ​​pola drenażowego; Pole drenażowe – Po osadzeniu się ciał stałych w szambie, ścieki ciekłe (lub ścieki) są odprowadzane do pola drenażowego, znanego również jako pole absorpcyjne lub ługujące. Gleba pod polem drenażowym zapewnia ostateczne oczyszczanie i usuwanie ścieków ze szamba.

Po przedostaniu się ścieków do gleby organizmy w glebie oczyszczają ścieki, zanim przesiąkną w dół i na zewnątrz, ostatecznie wchodząc do wód gruntowych lub powierzchniowych. Rodzaj gleby wpływa również na efektywność pola drenażowego; na przykład gleby gliniaste mogą być zbyt ciasne, aby umożliwić przejście dużej ilości ścieków, a żwirowa gleba może być zbyt gruba, aby zapewnić dużo oczyszczania.