Rodzaje odpadów komunalnych oraz odbiór śmieci

Rodzaje odpadów komunalnych oraz odbiór śmieci

 

W każdym mieście są świadczone usługi, które mają na celu wywózkę śmieci z terenów prywatnych. Obowiązkiem każdego obywatela jest gromadzenie śmieci według określonych standardów oraz miesięczna opłata za odbiór odpadów. Jakie to są odpady i jak często się je wykonuje?

Częstotliwość odbioru śmieci

bezkonkurencyjny odbiór śmieci w KrakowieTradycyjne odpady zmieszane z posesji prywatnej wywozi się w ciągu całego roku co czternaście dni, czyli raz na dwa tygodnie. Jeżeli chodzi o odpady zielone, to wywozi się je w okresie wiosennym, letnim oraz jesiennym raz w tygodniu. Kolejnym rodzajem odpadów są odpady takie, jak tworzywa sztuczne, papier, metal, plastik i szkło. Są to śmieci, które należy segregować. Od usługodawcy otrzymujemy kolorowe worki, które wywozi się dokładnie co dwadzieścia osiem dni, czyli średnio raz na miesiąc. Jeżeli chodzi o bezkonkurencyjny odbiór śmieci w Krakowie w zakresie odpadów budowlanych, jak gruz i materiały rozbiórkowe, to raz w roku można otrzymać kontener o pojemności do jednego metra sześciennego . Warto również wspomnieć o odpadach wielkogabarytowych, które podobnie, jak tworzywa sztuczne są wywożone raz w miesiącu. Powyższe kryteria dotyczą zabudowań jednorodzinnych. Jeśli chodzi o budynki wielorodzinne, to różnic jest kilka. Przede wszystkim częściej są wywożone odpady zmieszanie, rzadziej zielone, a pozostałe usługi pozostają bez zmian.

Odbiór śmieci z naszych posesji jest bardzo ważny. Sądzę, że dzisiejsze usługi są bardzo dobrze zaplanowane. Częstotliwość wywozu jest optymalnie dopasowana do potrzeb społeczeństwa. Pamiętajmy jednak o tym, aby śmieci przede wszystkim segregować. Warto także je układać w śmietnikach w ten sposób, żeby zajmowały jak najmniej miejsca. Przykładem może być składanie opakowań kartonowych po sokach lub zgniatanie butelek plastikowych.