Siew i zbiór pszenicy ozimej

Siew i zbiór pszenicy ozimej

 

Wiele gospodarstw w naszym kraju co roku stawia sobie pytanie- jakie zboże najlepiej jest zasiać na ten sezon aby nie stracić, mieć paszę dla zwierząt lub sprzedać ziarno i zyskać? Co zrobić, kiedy zasiać zboże i po czym aby nie osypało się i dało nam satysfakcjonujące plony, które pozwolą nam na poprawienie naszej sytuacji finansowej, która jeśli chodzi o gospodarkę zbożami, w wielu regionach kuleje.

Kiedy wysiewamy pszenicę ozimą?

wczesna pszenica ozimaWarunki pogodowe w naszym kraju często determinują rolników i hodowców do szukania zbóż odpornych na nie. Szukanie odpowiedniej odmiany zboża często składnia do tego, co posiać po czym i w jakim terminie. Obecnie na przestrzeni kilku lat obserwowana jest w naszym kraju susza. Na takie warunki pogodowe odporna jest wczesna pszenica ozima. Co ważne, zależy od jakości zakupionych do siewu ziaren ale odpowiednie odmiany, które są wysokiej jakości są odporne na wyleganie i nie osypują się jak również nie są podatne na choroby zbóż. Najlepszy termin siewu pszenicy ozimej to końcówka września- oczywiście w różnych rejonach naszego kraju może się on przesunąć o kilka tygodni. Ujemną cechą tej odmiany jest fakt, że potrzebuje ona do wzrostu gleby bogatej w próchnicę. Jeśli dany rejon ma słabej jakości glebę, konieczne będzie jej odpowiednie przygotowanie pod wysiew oraz nawożenie. Również pozytywnie oddziaływać będą nawozy, które dodadzą składników mineralnych do podłoża.

Nie możemy patrzeć na to, co wysiewają gospodarze w innych częściach Polski. Każdy region ma swoje zasady dotyczące upraw ze względu na odmiany glebowe oraz na warunki pogodowe- w wielu rejonach Polski na przykład deszcze w trackie roku są dużo bardziej obfite co już nakierowuje nas na uprawę zbóż opornych na opady lub lubiących wilgoć.