Technologia natrysku pomaga chronić budynek przed pożarem

Wykonując nowe projekty budowlane należy uwzględniać obowiązujące przepisy i rozporządzenia. W związku z nowelizacją, nowe przepisy ściśle określają warunki, które musi spełnić budynek aby był dopuszczony do użytku. Dla firmy, w której pracuję sytuacja ta jest bardzo newralgiczna. Często zdarza się, że publikacja przepisów zmienia w wielu miejscach wytyczne, które określają jakie parametry użytkowe obiektu muszą zostać spełnione żeby mógł on zostać dopuszczony do użytku.

Ognioodporność zwiększona poprzez natryskiwanie

natrysk ogniochronnyI tak w ostatnich latach coraz większy nacisk kładziony jest na budownictwo energooszczędne oraz budownictwo pasywne. W związku z tym nasza firma musiała dostosować powstające projekty do bieżących wytycznych formalnych. Często kosztuje to dużo dodatkowego czasu projektanta oraz podraża koszt projektu co z kolei powoduje niezadowolenie inwestorów. Jednak większość przepisów jest w naszej opinii jak najbardziej zrozumiała. Niektóre z nowo wprowadzonych przepisów znacznie podnoszą poziom ochrony przeciwpożarowej budynku co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo lokatorów w nich mieszkających. Ostatnio zostało wprowadzone pojęcie określające natrysk ogniochronny. Metoda ta w założeniu ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego. Nigdy do tej pory nie stosowaliśmy w naszych projektach podobnego rozwiązania. Czytając jednak na różnych zagranicznych forach o technologii natrysku ognioodpornego można natknąć się na wiele pozytywnych komentarzy, które odnoszą się do zrealizowanych projektów, w których zastosowany został wyżej wspomniany natrysk.

Walory użytkowe a przede wszystkim ognioodporność poszczególnych fragmentów elewacji jest zdaniem ekspertów zwiększona w znacznym stopniu. Na szczęście w żadnym nowo wybudowanym obiekcie nie trzeba było sprawdzać zastosowania tej technologii w praktyce. W żadnym ze zrealizowanych do tej pory obiektów w tej technologii nie wystąpiło zjawisko zagrożenia pożarem.