Wdrożenie i funkcje systemów SAP

Wdrożenie i funkcje systemów SAP

 

Firmy aby zdobyć przewagę konkurencyjną, coraz częściej sięgają po narzędzia które pomagają integrować nie tylko procesy i aplikacje, ale również pracowników. W tym celu powstaje coraz więcej systemów, które wspierają zarządzanie, oraz organizacje które zajmują się ich wdrażaniem.

Funkcje nowoczesnych systemów zarządzania zasobami

sap hcmW ciągle zmieniającej się sytuacji gospodarczej, zarządzanie portfelem projektów, oraz planowanie i realizacja nowych zadań, staje się dla organizacji ważnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Kluczowe staje się sprawne funkcjonowanie działu IT i odpowiedni dobór systemów, zapewniających jakość prac projektowych. Pomocne w tych działaniach są firmy, oferujące wdrożenie systemu sap hcm, gwarantujące organizacjom skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim. W skład takich firm, często wchodzą konsultanci i menedżerowie projektów posiadający specjalistyczną wiedzę, w zakresie optymalizacji i funkcjonowania systemów hcm, popartą praktyką zdobytą przy wdrażaniu przedsięwzięć o różnej wielkości i bardzo dużych zasobach personalnych. Czas wdrożenia takiego systemu, znacznie zostaje skrócony, gdy do jego realizacji zostają skierowani konsultanci posiadający wiedzę, opartą na własnym doświadczeniu. Planowanie strategii programu, dotyczy implementacji następujących obszarów funkcjonalnych: rekrutacja, szkolenia, rozwój pracowników, wynagrodzenia, budowanie zespołów, relacje pracownicze, analizy, statystki, procedury wewnętrzne, zarządzanie wiedzą, administracja kadrami, czas pracy, świadczenia, płace, raportowanie.

Są to wybrane obszary funkcjonowania systemu i może być ich znacznie więcej, w zależności od struktury organizacyjnej. Nadrzędnym jednak celem jest, prawidłowa ich implementacja i integracja z innymi aplikacjami IT, oraz wdrożenie w oparciu o metodykę ASAP.