Wydajne agregaty trójfazowe

Artykuły | Porady | Ciekawostki

Wydajne agregaty trójfazowe

Obiekty infrastruktury krytycznej ze względu na swoje przeznaczenie powinny być odpowiednio zabezpieczone na wielu płaszczyznach. Jednym z ważniejszych zagadnień jest dopływ energii elektrycznej, która zasila poszczególne urządzenia podłączone do sieci. W normalnych warunkach pracy energia jest pobierana bezpośrednio z gniazdka od dostawcy prądu.

Jak działają agregaty prądotwórcze?

agregat prądotwórczy trójfazowyNiemniej jednak projektując budynek należy rozważyć różne scenariusze, które mogą przydarzyć się w trakcie jego eksploatacji. Jednym z nich jest przerwa w dostawie prądu wynikająca czy to z konserwacji sieci przesyłowej czy jej uszkodzenia. W takim przypadku konieczne jest uruchomienie dodatkowego źródła energii, które jest w stanie wytworzyć odpowiednią ilość prądu. Najczęściej w tym celu wykorzystywany jest agregat prądotwórczy trójfazowy, który jest w stanie pokryć określoną część zapotrzebowania na energię. Jeśli wykryta zostanie przerwa w dostawie z sieci natychmiast włączają się obwody podtrzymania, z których energia natychmiast jest dystyubowana do najważniejszych urządzeń. UPS-y bo o nich mowa mają za zadanie pokryć zapotrzebowanie do momenty uruchomienia agregatów. Te przeważnie są gotowe do pracy w ciągu kilku minut od wykrycia zaniku napięcia. Warto wspomnieć, że żeby dobrać właściwie urządzenie do konkretnego zastosowania należy przede wszystkim oszacować moc jaka jest potrzebna do podtrzymania kluczowych obwodów oraz zapewnienia pracy urządzeniom podłączonym do sieci.

W zależności od potrzeb dostępne są bowiem różne modele, które są większe lub mniejsze gabarytowo. Najpopularniejsze na rynku są agregaty spalające ropę czyli te z silnikiem diesla. Działają one najsprawniej oraz pozwalają na generowanie energii przez długie okresy czasu. Oprócz wyboru właściwiej jednostki należy również zapewnić odpowiedni zapas paliwa do jej pracy. Dopiero taka konfiguracja pozwala na funkcjonowanie całego systemu w warunkach awaryjnych.