Wyjazdy służbowe kierowców

Wyjazdy służbowe kierowców

Do czasu pracy wliczane są również podróże służbowe, odbywane w czasie pracy. Pracodawca ma obowiązek je obliczyć i wypłacić wskazane kwoty w określonym terminie. Zaniechaniem tego obowiązku może się bowiem zainteresować Państwowa Inspekcja Pracy. Aby dokonać prawidłowych wyliczeń, należy w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z przepisami prawa pracy.

Jak rozliczyć dietę kierowcy?

rozliczenie diet kierowcyKażde wykonywanie obowiązków zawodowych poza siedzibą firmy lub jej filią nazywane jest mianem podróży służbowej. Pracownikowi przysługują z tego tytułu świadczenia pieniężne od zakładu pracy. Rozliczenie diet kierowcy unormowane jest dokładnie w przepisach. Przy czym należy pamiętać, że nie jest wymagane sporządzenie na piśmie polecenia wyjazdu. Kierowca w takich sytuacjach ma obowiązek przedkładania w miejscu pracy wszelkich rachunków, faktur, biletów i innych wydatków ponoszonych w trakcie podróży. Oczywiście muszą mieć one związek z wykonywaniem obowiązków. Podstawą do wyliczeń poszczególnych kwot jest właściwe rozporządzenie. Aktualne zostało ustanowione 29 stycznia 2013 roku. Jednak dotyczy pracowników budżetowych. Pozostała grupa pracowników może ująć zasady rozliczeń wyjazdów w układach zbiorowych, regulaminie wynagrodzeń lub umowach o pracę. Konieczne jest wówczas zawarcie odpowiednich punktów dotyczących kwestii deit. Wysokość świadczenia nie może być niższa od diety krajowej wskazanej w rozporządzeniu.

Ilość diet jest ustalana na podstawie godziny, w której rozpoczęła się podróż, do godziny jej zakończenia. Kierowcy rozliczają się za pomocą tachografu. Jednak nie ma obowiązki dołączania takich dokumentów do innych, związanych z delegacją. Szczegółowe przepisy dotyczące kierowców zawarte są w ustawie z dnia 16 kwietnia 2006 roku o czasie pracy kierowców.